Hướng dẫn chọn khoảng cách hố khoan và độ sâu khoan khảo sát địa chất

0

Làm thế nào để xác định được khoan khảo sát địa chất cần bao nhiêu hố khoan, và độ sâu của các hố như thế nào thi đạt thiết kế tiêu chuẩn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn đọc hướng dẫn khoảng cách các hố khoan địa chất cần là bao nhiêu, độ sâu cần khoan đại chất theo từng cấp độ và quy mô của công trình.

 

Khảo sát địa chất khoảng cách giữa các hố khoan

Địa hình khảo sát địa chất phức tạp

Đối với địa chất phức tạp công trình quan trọng đặc biệt nhạy cảm với độ lún: các lỗ khoan giữa 2 hố khoan địa chất phải đảm bảo từ 20 đến 30m có thể bổ sung khoảng cách trung bình 10m. Yêu cầu không được khoan ít hơn 3 hố khoan khảo sát địa chất cho 1 nhà riêng và không ít hơn 5 hố khoan địa chất cho một cụm nhà công trình. Lưu ý trong trường hợp khoanh sự phân bổ lớp đất yếu, khoanh các khối trượt và karst thì khoảng cách bố trí có thể nhỏ hơn 20m. Dày lên giữa các hố tùy vào tình thình đất nền phức tạp.

Vị trí khoan khảo sát địa chất

Vị trí khoan khảo sát địa chất

 • Khoan sâu khi gặp đất yếu phải khoan ½ số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3m
 • Khoan gặp đất tốt cần khoan sâu từ 10 đến 15m
 • Khoan gặp đá nông khoan vào đá tươi 1 m
 • Mỗi hạng mục cần khoan 1 hố khoan khống chế

Địa hình khảo sát địa chất trung bình

Đối với điều kiện địa chất trung bình và công trình khá quan trọng, khá nhạy cảm với độ lún: khoảng cách cần khảo sát địa chất giữa các hố khoan đạt thông thường từ 30 đến 50m, có thể bổ sung xuyên khoảng cách trung bình 15m. Yêu cầu khoan không được ít hơn 3 hố với nhà riêng và không ít hơn 5 hố khoan khảo sát địa chất cho cụm nhà hoặc công trình. Đối với trong điều kiện phức tạp thì nên bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

 • Khoan sâu khi gặp đất yếu phải khoan ⅓  số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3m
 • Khoan gặp đất tốt cần khoan sâu từ 10
 • Khoan gặp đá nông khoan vào đá tươi 1 m
 • Mỗi hạng mục cần khoan 1 hố khoan khống chế

Địa hình khoan khảo sát địa chất công trình đơn giản

Hay đối với tình hình địa chất đơn giản và các công trình loại bình thường thì khoảng cách giữ các hố khoan khảo sát địa chất cần đạt từ 50m đến 75m, bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 25m đến 30m. Yêu cầu không ít hơn 3 hố khoan khảo sát địa chất cho nhà riêng hoặc cho nhà cụm công trình. Chú ý trong điều kiện khao sat dia chat (http://khoandiachat.com/bvct/cong-ty-khao-sat-dia-chat-cong-ty-dia-chat-cong-ty-di-chat-uy-tin-cong-ty-dia-chat-mien-nam/32/bao-gia-khoan-khao-sat-dia-chat.html)  nền phức tạo hoặc là có thiết kế đặc biệt có thể bố trí khoảng cách dày lên tùy vào công trình sao cho thích hợp.

Tiêu chuẩn hố khoan khảo sát địa chất

Tiêu chuẩn hố khoan khảo sát địa chất

 • Khoan gặp đất tốt cần khoan sâu từ 5 đến 10m
 • Khoan gặp đá nông khoan không chạm vào đá bị phong hóa
 • Khoan 1 hố khống chế toàn khu

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT – ĐỊA KỸ THUẬT KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LAS – XD 1722

Địa chỉ: 10/17 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: diachattunhien@gmail.com

Mobile: 0909.537.805 – (028) 625.781.99

Chia sẻ: